سخنان هنری فورد

سخنان هنری فورد

آموزش زبان انگلیسی و سخنان هنری فورد

کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , سخنان هنری فورد

معنای کیفیت این است که درست انجامش بدی وقتی هیچکس نگاه نمیکند.

Quality means doing it right when no one is looking.

کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , سخنان هنری فورد

بیشتر مردم انرژی و وقتشون رو صرف چرخیدن دور مشکل میگردن تا تلاش برای حل کردنش.

Most people spend more time and energy going around problems than in trying to solve them.

کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , سخنان هنری فورد

چه شما بگید میتونید چه بگید نمیتونید, معمولا درست میگید.

Whether you think that you can, or that you can’t, you are usually right.

کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , سخنان هنری فورد

هیچ مشکل بزرگی وجود ندارد تنها تعداد بسیار زیادی مشکل کوچک وجود دارد.

.There is no man living that can not do more than he thinks he can

کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , سخنان هنری فورد

بهترین دوست من کسی است که بهترین چیز ها رو در من به وجود می آورد.

My best friend is the one who brings out the best in me.

کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , سخنان هنری فورد

اشتباه رو پیدا نکن, یک چاره پیدا کن.

Don’t find fault, find a remedy.

کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , سخنان هنری فورد

در کنار هم آمدن یک شروع است, در کنار هم ماندن یک پیشرفت است, با هم کار کردن موفقیت است.

Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.

کلاس خصوصی زبان انگلیسی |سخنان هنری فورد

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *