کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , سخنان دیوید بویی

سخنان دیوید بویی

/
سخنان دیوید بویی سخنان دیوید بویی و استفاده از آن در آموزش زب…
کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , زندگینامه مارگارت تاچر

زندگینامه مارگارت تاچر

/
زندگینامه مارگارت تاچر زندگینامه مارگارت تاچر و استفاده از آن…
کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , سخنان مارگارت تاچر

سخنان مارگارت تاچر

/
سخنان مارگارت تاچر سخنان مارگارت تاچر و استفاده از آن در آمو…
کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , زندگینامه مارک زاکربرگ

زندگینامه مارک زاکربرگ

/
زندگینامه مارک زاکربرگ زندگینامه مارک زاکربرگ و استفاده از آن…
کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , سخنان آرتور سی. کلارک

سخنان آرتور سی. کلارک

/
سخنان آرتور سی. کلارک سخنان آرتور سی. کلارک و استفاده از آن …
آموزش گرامر زبان انگلیسی افعال و جملات Passive قسمت سوم

آموزش گرامر زبان انگلیسی افعال و جملات Passive قسمت سوم

/
آموزش گرامر زبان انگلیسی افعال و جملات Passive قسمت سوم آموزش گرامر ز…
کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , زندگینامه جرج برنارد شاو

زندگینامه جرج برنارد شاو

/
زندگینامه جرج برنارد شاو زندگینامه جرج برنارد شاو و استفاده از آ…
کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , سخنان چارلز لمب

سخنان چارلز لمب

/
سخنان چارلز لمب سخنان چارلز لمب و استفاده از آن در آموزش زبا…