نوشته‌ها

زندگینامه فردی مرکوری

/
زندگینامه فردی مرکوری زندگینامه فردی مرکوری و استفاده از آن…
کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , سخنان ساموئل باتلر

سخنان ساموئل باتلر

/
سخنان ساموئل باتلر سخنان ساموئل باتلر و استفاده از آن در آموزش زبان ا…
کلاس خصوصی زبان انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , سخنان ادوارد مورگان فورستر

سخنان ادوارد مورگان فورستر

/
سخنان ادوارد مورگان فورستر و استفاده از آن در آموزش زبان انگلیسی …
سخنان جان گالزورثی

سخنان جان گالزورثی

/
سخنان جان گالزورثی سخنان جان گالزورثی و استفاده از آن در آموزش زبان ا…