کلاس خصوصی زبان انگلیسی

کلاس خصوصی زبان انگلیسی

نوشته‌ها

جملات George Burns

سخنان جرج برنز

/
سخنان جرج برنز آموزش زبان انگلیسی از طریق سخنان جرج برنز جرج…
آموزش زبان انگلیسی , کلاس خصوصی زبان انگلیسی , سخنان چارلز بوکوفسکی

سخنان چارلز بوکوفسکی

/
سخنان چارلز بوکوفسکی سخنان چارلز بوکوفسکی و استفاده از آن در…
آموزش زبان انگلیسی و جملات آدری لرد, سخنان آدری لرد

سخنان آدری لرد

/
سخنان آدری لرد سخنان آدری لرد آدری لرد شاعر، نویسنده و کنشگر ح…
سخنان هومر, جملات Homer

سخنان هومر

/
سخنان هومر سخنان هومر هومِر یا هُمِر شاعر و داستانسرای بزرگ یونانی…
سخنان کن بلانچارد, جملات کن بلانچارد

سخنان کن بلانچارد

/
سخنان کن بلانچارد سخنان کن بلانچارد نویسنده و کارشناس مدیریت آمریکایی است.  Ken …
آموزش زبان انگلیسی, کلاس خصوصی زبان انگلیسی, سخنان بوکر تی. واشینگتن

سخنان بوکر تی. واشینگتن

/
سخنان بوکر تی. واشینگتن سخنان بوکر تی. واشینگتن Toni Morrison…
یادگیری زبان انگلیسی, کلاس خصوصی زبان انگلیسی, سخنان هنری رالینز

سخنان هنری رالینز

/
سخنان هنری رالینز سخنان هنری رالینز موسیقی‌ دان آمریکایی Henry R…
آموزش زبان انگلیسی, یادگیری زبان انگلیسی, سخنان گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

سخنان گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

/
سخنان گئورگ ویلهلم فریدریش هگل سخنان گئورگ ویلهلم فریدریش هگل و است…
آموزش زبان انگلیسی, یادگیری زبان انگلیسی, سخنان تونی موریسون

سخنان تونی موریسون

/
سخنان تونی موریسون سخنان تونی موریسون و استفاده از آن در آموزش زبان ا…
آموزش زبان انگلیسی, یادگیری زبان انگلیسی, سخنان جف بیزوس Jeff Bezos

سخنان جف بیزوس Jeff Bezos

/
سخنان جف بیزوس Jeff Bezos سخنان جف بیزوس Jeff Bezos و استفاده از…